Produkt polski
t
Wysyłka w ciągu 72 godzin
s
Darmowy audyt - Zamów
Laureat Lider dostępności
Certyfikaty ISO, „TÜV NORD Produkt Sprawdzony”

Dla kogo przeznaczone jest takie krzesło ewakuacyjne?

Dla wszystkich osób o ograniczonej zdolności poruszania się m. in.:

 • z niepełnosprawnością ruchową
 • z zaburzeniami słuchu
 • z wadami wzroku
 • o ograniczonej świadomości
 • otyłych
 • kobiet w ciąży
 • omdlałych
 • itd.

Krzesła ewakuacyjne mogą być również wykorzystywane przez:

 • straż pożarną do sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego budynku
 • zespoły ratownictwa medycznego do transportu pacjentów
 • firmy, korporacje świadczące usługi przewozowe do transportu osób po schodach
b

Biurowce

Każdy biurowiec musi spełniać ustalone prawem budowlanym wytyczne, dostosowujące go do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Krzesła ewakuacyjne są idealnym rozwiązaniem, które klienci mogą wdrożyć do realizowanego projektu, poprawiając tym samym udogodnienia budynku względem osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
c

Centra handlowe

W obecnym czasie centra handlowe poza swoją podstawową funkcją, stały się również miejscem spędzania wolnego czasu. Od takich obiektów wymaga się, aby spełniały wysokie standardy bezpieczeństwa w tym pożarowego, ponieważ na co dzień w tych budynkach przebywa bardzo dużo osób. Centra handlowe, galerie odwiedzają osoby w różnym wieku m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Aby zapewnić w 100% bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie należy pamiętać, aby zapewnić możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z budynku dla osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
d

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej to obiekty w stosunku do których wymaga się wysokiego poziomu bezpieczeństwa w tym przeciwpożarowego z uwagi na ograniczenia osób w nich przebywających. W domu pomocy Społecznej DPS przebywają osoby starsze, które często mają problemy z ruchomością tj. mają ograniczone zdolności poruszania się. W celu zapewnienia w budynku DPS wymaganego bezpieczeństwa pożarowego należy zapewnić m.in. sprawność urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic a przede wszystkim możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji: osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
d

Dworce i miejsca użyteczności publicznej

W budynkach dworców (kolejowych, autobusowych, metra, itp.) często przebywa bardzo duża liczba osób.

Od budynków dworców wymaga się, aby zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa w tym m.in. pożarowego. Na dworcach przebywają osoby w różnym wieku m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Aby zagwarantować w 100% bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie należy pamiętać, żeby zapewnić możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z budynku dla osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W budynkach dworców schody stanowią często jedyną drogę ewakuacyjną, która dla osób o ograniczonej zdolności poruszania stwarza ogromny problem.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
e

Eventy i wydarzenia

W eventach, wydarzeniach kulturalnych uczestniczy bardzo duża liczba osób.

Podczas eventów wymaga się, aby miejsca takich wydarzeń spełniały wymagania w zakresie m.in. bezpieczeństwa pożarowego. Na eventach znajdują się osoby w różnym wieku m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Aby zagwarantować wszystkim osobom bezpieczeństwo pożarowe należy pamiętać, żeby zapewnić m.in. możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z eventu dla osób  o ograniczonej zdolności poruszania się. W budynkach schody stanowią często jedyną drogę ewakuacyjną, która dla osób o ograniczonej zdolności poruszania stwarza ogromny problem.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
h

Hotele i pensjonaty

Hotel, pensjonat to obiekty w stosunku do których wymaga się wysokiego standardu bezpieczeństwa w tym przeciwpożarowego. W hotelu, pensjonacie często przebywają osoby w różnym wieku, rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Aby spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego należy zapewnić m.in. sprawność urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic a przede wszystkim możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji: osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
m

Muzea i wystawy

W muzeum i na wystawach (podczas wernisaży) bardzo często przebywa duża liczba zwiedzających w różnym wieku m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

Budynki muzeum muszą spełniać restrykcyjne wymagania co do przepisów związanych z bezpieczeństwem m.in. przeciwpożarowym. Aby spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego należy zapewnić  przede wszystkim możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z budynku dla osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
u

Uczelnie i szkoły

Uczelnie i szkoły to budynki, w których przebywa duża liczba osób. Do tej grupy budynków należą również akademiki i bursy.

Od budynków uczelni wyższych, akademików, szkół wymaga się wysokiego poziomu bezpieczeństwa w tym przed wszystkim przeciwpożarowego z uwzględnieniem ograniczeń osób w nich przebywających. Na uczelni, w akademiku, w szkole przebywają głównie osoby młode, wśród których znajdują się osoby z problemami związanymi z ich ruchomością tj. mają ograniczone zdolności poruszania się. Aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku należy zapewnić m.in. sprawność urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic a przede wszystkim możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
h

Szpitale

Szpitale należą do grupy obiektów szczególnych, ponieważ w tych budynkach znajduje się dużo osób z różnymi ograniczeniami ruchowo-transportowymi. Z uwagi na ww. charakter obiektu od takich budynków wymaga się, aby bezpieczeństwo pożarowe było na wysokim poziomie.

Szpitale wymagają szczególnego potraktowania. W szpitalach znajdują się osoby w różnym wieku m.in. osoby starsze, młodsze, osoby o ograniczonej zdolności poruszania się oraz leżące. Należy zagwarantować wszystkim osobom w budynku możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji a przede wszystkim osobom o ograniczonej zdolności poruszania się i osobom leżącym.
W budynkach schody stanowią często jedyną drogę ewakuacyjną, która dla osób o ograniczonej zdolności poruszania stwarza ogromny problem.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej

Nasze krzesła ewakuacyjne

Poniżej znajdują się wysokiej jakości krzesła ewakuacyjne. Zapoznaj się i dopasuj odpowiednie krzesło ewakuacyjne do Swojego budynku. W razie pytań skontaktuj się z Nami – chętnie odpowiemy na Twoje pytania i doradzimy odpowiednie rozwiązanie.

Krzesło Ewakuacyjne ROBIN

Krzesło ewakuacyjne ROBIN

Krzesło ewakuacyjne ROBIN pozwala na ewakuację osób o ograniczonej zdolności poruszania się po schodach w dół oraz transport po powierzchniach poziomych.

Krzesło Ewakuacyjne FALCON

Krzesło ewakuacyjne FALCON

Krzesło ewakuacyjne FALCON pozwala na ewakuację osób o ograniczonej zdolności poruszania się po schodach w dół i górę, transport po powierzchniach poziomych oraz przenoszenie nad przeszkodami.

Krzesło Ewakuacyjne EVEREST

Krzesło ewakuacyjne EVEREST

Krzesło ewakuacyjne z napędem elektrycznym EVEREST pozwala na ewakuację osób o ograniczonej zdolności poruszania się po schodach w dół i górę przy minimalny nakładzie siły oraz transport po powierzchniach poziomych.

Zapewniamy kompletne rozwiązanie do ewakuacji po schodach osobom ze szczególnymi potrzebami

W naszym kraju stale wzrasta świadomość w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla wszystkich osób mogących znajdować się w budynku. Wraz ze wzrostem świadomości a także dzięki wieloletnim inicjatywą społecznym została opracowana i wdrożona do naszego systemu prawnego ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Spełnienie powyższych przepisów w zakresie ewakuacji umożliwiają nasze krzesła ewakuacyjne. Krzesła ewakuacyjne stanowią ekonomiczne, proste i efektywne rozwiązanie, które zapewnia bezpieczną ewakuację osobom ze szczególnymi potrzebami.

Audyt potrzeb w zakresie ewakuacji w Twoim obiekcie

Często spotkamy się z pytaniem:

„Ile krzeseł ewakuacyjnych muszę posiadać aby było bezpiecznie w moim budynku?”

Niestety nie ma na to pytanie szybkiej i prostej odpowiedzi.

Brak jest matematycznego wzoru który umożliwiłby wskazanie konkretnej ilości. Ani krajowe, ani światowe przepisy i standardy nie wskazują uniwersalnych rozwiązań jak choćby w przypadku doboru i rozmieszczenia gaśnic.

Skontaktuj się z nami a wówczas my jako wieloletni praktycy m.in. zawodowi strażacy z miłą przyjemnością pomożemy Ci dobrać optymalne rozwiązanie m. in. na podstawie opracowanej dla Twojego obiektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, procedur ewakuacyjnych, ilości klatek schodowych, wyjść ewakuacyjnych czy dostępnych kierunków ewakuacji.

s
2

Szkolenia operatorów krzeseł ewakuacyjnych

Zakup krzeseł ewakuacyjnych to pierwszy krok w kierunku bezpiecznej ewakuacji po schodach osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Ważne jest by krzesła były obsługiwane przez osoby które wiedzą jak efektywnie z nich korzystać.

Nasze certyfikowane kursy szkoleniowe są dostosowane do Twoich potrzeb i zapewniają Twojemu personelowi niezbędną wiedzę, aby osiągnąć poziom biegłości i pewności wymagany do bezpiecznej ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami podczas ewakuacji.

Przeglądy techniczne i konserwacja - krzesło ewakuacyjne

Gdy posiadasz już krzesła ewakuacyjne a Ty i Twoi pracownicy potraficie je obsługiwać to czas abyś zadbał o ostatni bardzo ważny element – przeglądy techniczne i konserwacje.  

Życzymy Ci aby w Twoim obiekcie nigdy nie doszło do zdarzenia powodującego zagrożenie dla życia czy zdrowia ludzkiego które będzie wymagało użycia krzesła ewakuacyjnego a korzystanie z niego ograniczyło się do szkoleń czy próbnych ewakuacji.

Dane statystyczne wskazują, że niestety co pewien czas w obiektach o różnym przeznaczeniu powstają pożary i inne miejscowe zagrożenia determinujące przeprowadzenie szybkiej i sprawnej ewakuacji.

Gdy dojdzie do powyższego zdarzenia i wystąpi potrzeba użycia krzesła ewakuacyjnego miej pewność, że jest ono w 100% sprawne i kompletne. Aby to zapewnić skorzystaj z rekomendowanych przez nas, corocznych przeglądów które są przeprowadzane przez doświadczonych i certyfikowanych inżynierów naszego serwisu.

krzesła ewakuacyjne

Krzesła ewakuacyjne które dają bezpieczeństwo !

Krzesła ewakuacyjne stają się z każdym dniem, miesiącem coraz bardziej popularne w naszym kraju. Czy krzesła ewakuacyjne są wymagane zgodnie z naszym prawem?

Obowiązkiem Właściciela, Zarządcy obiektu lub faktycznie nim władającego jest zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji zarówno osobom sprawnym ruchowo jak i tym które mają ograniczoną możliwość poruszania się. Przepisy nie wskazują wprost, że musisz posiadać krzesło ewakuacyjne ale czy masz inne równie kompletne i pewne rozwiązanie?

krzesła ewakuacyjne

Zobacz nasze krzesła w akcji

Ogromną zaletą naszych krzeseł ewakuacyjnych jest prostota obsługi oraz bardzo duża mobilność.
Sprawdź sam to zajmie Ci tylko 1:22 s !

Przeprowadzając pokazy dla osób które po raz pierwszy miały styczność z tym rozwiązaniem pojawia się wiele pytań.

Na kilka z nich znajdziesz odpowiedzi poniżej.

1
"Co to jest krzesło ewakuacyjne?"

Krzesło pomaga w bezpiecznej ewakuacji osoby do miejsca zbiórki do ewakuacji i umożliwia łatwe pokonywanie schodów. Czynność ta wymaga minimalnego personelu.

2
"Czy to jest trudne w użyciu?"

Nie jeśli otrzymasz profesjonalne szkolenie. Niezbędne jest posiadanie kompetentnych osób zdolnych do korzystania z krzesła ewakuacyjnego. Nasze krzesła są łatwe w użyciu i wymagają minimalnego wysiłku.

3
"Gdzie to powinno się znajdować?"

Rekomendujemy aby krzesło ewakuacyjne było umieszczone w miejscu bezpiecznym, widocznym i łatwo dostępnym np. wydzielonej pożarowo klatce schodowej.

Aktualności i wydarzenia

Warto przeczytać

2020/08/06

Pokaz krzeseł ewakuacyjnych w Nysie

Nasza firma od dwóch lat buduje świadomość wśród Polaków w tematach dotyczących ewakuacji (głównie) osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Jesteśmy dystrybutorem oraz producentem unikalnego rozwiązania – krzeseł ewakuacyjnych. Wspieramy instytucje publiczne oraz uczelnie w kwestiach dostępności oraz ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami z budynku.   Prezentacja...

2023/02/23

Ćwiczenia w Dolinie Kościeliskiej

Ćwiczenia w Dolinie Kościeliskiej „Kirowy Gościniec” to nazwa Ośródka Szkoleniowo – Wypoczynkowego, usytuowanego w sąsiedztwie Doliny Kościeliskiej. W tym wyjątkowym miejscu i już mocno jesiennej scenerii, odbyły się ćwiczenia z zakresu szeroko pojętej ewakuacji osób o ograniczonej możliwości poruszania się.  Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Chrzanowa, Płazy...

2023/02/23

Historia Johna Abruzzo

John Abruzzo   Nie każdy wie, nie każdy pamięta… 1993 rok – pierwszy atak terrorystyczny na World Trade Center. Dlaczego o tym wspominamy? Z pierwszym atakiem jak i z drugim z 11 września 2001 roku wiąże się pewna historia – Pana Johna Abruzzo, który jest...

Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij