Produkt polski
t
Wysyłka w ciągu 72 godzin
s
Darmowy audyt - Zamów
Laureat Lider dostępności
Certyfikaty ISO, TUV

Dla kogo przeznaczone jest takie krzesło ewakuacyjne?

Dla wszystkich osób o ograniczonej zdolności poruszania się m. in.:

  • z niepełnosprawnością ruchową
  • z zaburzeniami słuchu
  • z wadami wzroku
  • o ograniczonej świadomości

Krzesła ewakuacyjne mogą być również wykorzystywane przez:

  • straż pożarną do sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego budynku
  • zespoły ratownictwa medycznego do transportu pacjentów
  • firmy, korporacje świadczące usługi przewozowe do transportu osób po schodach
b

Biurowce

Każdy biurowiec musi spełniać ustalone prawem budowlanym wytyczne, dostosowujące go do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Krzesła ewakuacyjne są idealnym rozwiązaniem, które klienci mogą wdrożyć do realizowanego projektu, poprawiając tym samym udogodnienia budynku względem osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
c

Centra handlowe

W obecnym czasie centra handlowe poza swoją podstawową funkcją, stały się również miejscem spędzania wolnego czasu. Od takich obiektów wymaga się, aby spełniały wysokie standardy bezpieczeństwa w tym pożarowego, ponieważ na co dzień w tych budynkach przebywa bardzo dużo osób. Centra handlowe, galerie odwiedzają osoby w różnym wieku m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Aby zapewnić w 100% bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie należy pamiętać, aby zapewnić możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z budynku dla osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
d

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej to obiekty w stosunku do których wymaga się wysokiego poziomu bezpieczeństwa w tym przeciwpożarowego z uwagi na ograniczenia osób w nich przebywających. W domu pomocy Społecznej DPS przebywają osoby starsze, które często mają problemy z ruchomością tj. mają ograniczone zdolności poruszania się. W celu zapewnienia w budynku DPS wymaganego bezpieczeństwa pożarowego należy zapewnić m.in. sprawność urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic a przede wszystkim możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji: osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
d

Dworce i miejsca użyteczności

W budynkach dworców (kolejowych, autobusowych, metra, itp.) często przebywa bardzo duża liczba osób.

Od budynków dworców wymaga się, aby zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa w tym m.in. pożarowego. Na dworcach przebywają osoby w różnym wieku m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Aby zagwarantować w 100% bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie należy pamiętać, żeby zapewnić możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z budynku dla osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W budynkach dworców schody stanowią często jedyną drogę ewakuacyjną, która dla osób o ograniczonej zdolności poruszania stwarza ogromny problem.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
e

Eventy i wydarzenia

W eventach, wydarzeniach kulturalnych uczestniczy bardzo duża liczba osób.

Podczas eventów wymaga się, aby miejsca takich wydarzeń spełniały wymagania w zakresie m.in. bezpieczeństwa pożarowego. Na eventach znajdują się osoby w różnym wieku m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Aby zagwarantować wszystkim osobom bezpieczeństwo pożarowe należy pamiętać, żeby zapewnić m.in. możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z eventu dla osób  o ograniczonej zdolności poruszania się. W budynkach schody stanowią często jedyną drogę ewakuacyjną, która dla osób o ograniczonej zdolności poruszania stwarza ogromny problem.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
h

Hotele i pensjonaty

Hotel, pensjonat to obiekty w stosunku do których wymaga się wysokiego standardu bezpieczeństwa w tym przeciwpożarowego. W hotelu, pensjonacie często przebywają osoby w różnym wieku, rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Aby spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego należy zapewnić m.in. sprawność urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic a przede wszystkim możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji: osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
m

Muzea i wystawy

W muzeum i na wystawach (podczas wernisaży) bardzo często przebywa duża liczba zwiedzających w różnym wieku m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

Budynki muzeum muszą spełniać restrykcyjne wymagania co do przepisów związanych z bezpieczeństwem m.in. przeciwpożarowym. Aby spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego należy zapewnić  przede wszystkim możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z budynku dla osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
u

Uczelnie i szkoły

Uczelnie i szkoły to budynki, w których przebywa duża liczba osób. Do tej grupy budynków należą również akademiki i bursy.

Od budynków uczelni wyższych, akademików, szkół wymaga się wysokiego poziomu bezpieczeństwa w tym przed wszystkim przeciwpożarowego z uwzględnieniem ograniczeń osób w nich przebywających. Na uczelni, w akademiku, w szkole przebywają głównie osoby młode, wśród których znajdują się osoby z problemami związanymi z ich ruchomością tj. mają ograniczone zdolności poruszania się. Aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku należy zapewnić m.in. sprawność urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic a przede wszystkim możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
h

Szpitale

Szpitale należą do grupy obiektów szczególnych, ponieważ w tych budynkach znajduje się dużo osób z różnymi ograniczeniami ruchowo-transportowymi. Z uwagi na ww. charakter obiektu od takich budynków wymaga się, aby bezpieczeństwo pożarowe było na wysokim poziomie.

Szpitale wymagają szczególnego potraktowania. W szpitalach znajdują się osoby w różnym wieku m.in. osoby starsze, młodsze, osoby o ograniczonej zdolności poruszania się oraz leżące. Należy zagwarantować wszystkim osobom w budynku możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji a przede wszystkim osobom o ograniczonej zdolności poruszania się i osobom leżącym.
W budynkach schody stanowią często jedyną drogę ewakuacyjną, która dla osób o ograniczonej zdolności poruszania stwarza ogromny problem.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej

Nasze krzesła ewakuacyjne

Poniżej znajdują się wysokiej jakości krzesła ewakuacyjne. Zapoznaj się i dopasuj odpowiednie krzesło ewakuacyjne do Swojego budynku. W razie pytań skontaktuj się z Nami – chętnie odpowiemy na Twoje pytania i doradzimy odpowiednie rozwiązanie.

Krzesło ewakuacyjne Robin

Krzesło ewakuacyjne ROBIN

Krzesło ewakuacyjne ROBIN pozwala na ewakuację osób o ograniczonej zdolności poruszania się po schodach w dół oraz transport po powierzchniach poziomych.

Krzesło ewakuacyjne OLIMP

Krzesło ewakuacyjne OLIMP

Krzesło ewakuacyjne OLIMP pozwala na ewakuację osób o ograniczonej zdolności poruszania się po schodach w dół i górę, transport po powierzchniach poziomych oraz przenoszenie nad przeszkodami.

Krzesło ewakuacyjne Everest

Krzesło ewakuacyjne EVEREST

Krzesło ewakuacyjne EVEREST pozwala na ewakuację osób o ograniczonej zdolności poruszania się po schodach w dół i górę przy minimalny nakładzie siły oraz transport po powierzchniach poziomych.

Zapewniamy kompletne rozwiązanie do ewakuacji po schodach osobom ze szczególnymi potrzebami

W naszym kraju stale wzrasta świadomość w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla wszystkich osób mogących znajdować się w budynku. Wraz ze wzrostem świadomości a także dzięki wieloletnim inicjatywą społecznym została opracowana i wdrożona do naszego systemu prawnego ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Spełnienie powyższych przepisów w zakresie ewakuacji umożliwiają nasze krzesła ewakuacyjne. Krzesła ewakuacyjne stanowią ekonomiczne, proste i efektywne rozwiązanie, które zapewnia bezpieczną ewakuację osobom ze szczególnymi potrzebami.

Audyt potrzeb w zakresie ewakuacji w Twoim obiekcie

Często spotkamy się z pytaniem:

„Ile krzeseł ewakuacyjnych muszę posiadać aby było bezpiecznie w moim budynku?”

Niestety nie ma na to pytanie szybkiej i prostej odpowiedzi.

Brak jest matematycznego wzoru który umożliwiłby wskazanie konkretnej ilości. Ani krajowe, ani światowe przepisy i standardy nie wskazują uniwersalnych rozwiązań jak choćby w przypadku doboru i rozmieszczenia gaśnic.

Skontaktuj się z nami a wówczas my jako wieloletni praktycy pomożemy Ci dobrać optymalne rozwiązanie m. in. na podstawie opracowanej dla Twojego obiektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, procedur ewakuacyjnych, ilości klatek schodowych, wyjść ewakuacyjnych czy dostępnych kierunków ewakuacji.

s
2

Szkolenia operatorów krzeseł ewakuacyjnych

Zakup krzeseł ewakuacyjnych to pierwszy krok w kierunku bezpiecznej ewakuacji po schodach osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Ważne jest by krzesła były obsługiwane przez osoby które wiedzą jak efektywnie z nich korzystać.

Nasze certyfikowane kursy szkoleniowe są dostosowane do Twoich potrzeb i zapewniają Twojemu personelowi niezbędną wiedzę, aby osiągnąć poziom biegłości i pewności wymagany do bezpiecznej ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami podczas ewakuacji.

Przeglądy techniczne i konserwacja - krzesło ewakuacyjne

Gdy posiadasz już krzesła ewakuacyjne a Ty i Twoi pracownicy potraficie je obsługiwać to czas abyś zadbał o ostatni bardzo ważny element – przeglądy techniczne i konserwacje.  

Życzymy Ci aby w Twoim obiekcie nigdy nie doszło do zdarzenia powodującego zagrożenie dla życia czy zdrowia ludzkiego które będzie wymagało użycia krzesła ewakuacyjnego a korzystanie z niego ograniczyło się do szkoleń czy próbnych ewakuacji.

Dane statystyczne wskazują, że niestety co pewien czas w obiektach o różnym przeznaczeniu powstają pożary i inne miejscowe zagrożenia determinujące przeprowadzenie szybkiej i sprawnej ewakuacji.

Gdy dojdzie do powyższego zdarzenia i wystąpi potrzeba użycia krzesła ewakuacyjnego miej pewność, że jest ono w 100% sprawne i kompletne. Aby to zapewnić skorzystaj z rekomendowanych przez nas, corocznych przeglądów które są przeprowadzane przez doświadczonych i certyfikowanych inżynierów naszego serwisu.

Krzesło ewakuacyjne przegląd

Krzesła ewakuacyjne które dają bezpieczeństwo !

Krzesła ewakuacyjne stają się z każdym dniem, miesiącem coraz bardziej popularne w naszym kraju. Czy krzesła ewakuacyjne są wymagane zgodnie z naszym prawem?

Obowiązkiem Właściciela, Zarządcy obiektu lub faktycznie nim władającego jest zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji zarówno osobom sprawnym ruchowo jak i tym które mają ograniczoną możliwość poruszania się. Przepisy nie wskazują wprost, że musisz posiadać krzesło ewakuacyjne ale czy masz inne równie kompletne i pewne rozwiązanie?

krzesła ewakuacyjne

Zobacz nasze krzesła w akcji

Ogromną zaletą naszych krzeseł ewakuacyjnych jest prostota obsługi oraz bardzo duża mobilność.
Sprawdź sam to zajmie Ci tylko 1:21 s !

Przeprowadzając pokazy dla osób które po raz pierwszy miały styczność z tym rozwiązaniem pojawia się wiele pytań.

Na kilka z nich znajdziesz odpowiedzi poniżej.

1
"Co to jest krzesło ewakuacyjne?"

Krzesło pomaga w bezpiecznej ewakuacji osoby do miejsca zbiórki do ewakuacji i umożliwia łatwe pokonywanie schodów. Czynność ta wymaga minimalnego personelu.

2
"Czy to jest trudne w użyciu?"

Nie jeśli otrzymasz profesjonalne szkolenie. Niezbędne jest posiadanie kompetentnych osób zdolnych do korzystania z krzesła ewakuacyjnego. Nasze krzesła są łatwe w użyciu i wymagają minimalnego wysiłku.

3
"Gdzie to powinno się znajdować?"

Rekomendujemy aby krzesło ewakuacyjne było umieszczone w miejscu bezpiecznym, widocznym i łatwo dostępnym np. wydzielonej pożarowo klatce schodowej.

Aktualności i wydarzenia

Warto przeczytać

art
2020/08/06

Pokaz krzeseł ewakuacyjnych w Nysie

Nasza firma od prawie dwóch lat buduje świadomość wśród Polaków w tematach dotyczących ewakuacji (głównie) osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Jesteśmy dystrybutorem oraz producentem unikalnego rozwiązania – krzeseł ewakuacyjnych. Wspieramy instytucje publiczne oraz uczelnie w kwestiach dostępności oraz ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami z budynku. Prezentacja...

krzesła ewakuacyjne
2020/02/07

Krzesło ewakuacyjne, istotny element bezpieczeństwa

Jak dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników lub użytkowników naszych obiektów? Często inwestujemy w skomplikowane rozwiązania mające na celu wczesne wykrycie zagrożenia lub szybkie jemu przeciwdziałanie. Niestety nie zawsze się to udaje. Co jeśli nie uda nam się powstrzymać zagrożenia i niezbędne staje się opuszczenie obiektu? Jak...

Dalsze korzystanie ze strony oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij