Zastosowania

Dla kogo przeznaczone jest takie krzesło?

Dla wszystkich osób o ograniczonej zdolności poruszania się m. in.:

  • z niepełnosprawnością ruchową
  • z zaburzeniami słuchu
  • z wadami wzroku
  • o ograniczonej świadomości

Krzesła ewakuacyjne mogą być również wykorzystywane przez:

  • straż pożarną do sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego budynku
  • zespoły ratownictwa medycznego do transportu pacjentów
  • firmy, korporacje świadczące usługi przewozowe do transportu osób po schodach
b

Biurowce

Każdy biurowiec musi spełniać ustalone prawem budowlanym wytyczne, dostosowujące go do potrzeb osób z ograniczoną zdolnością poruszania się. Krzesła ewakuacyjne są idealnym rozwiązaniem, które klienci mogą wdrożyć do realizowanego projektu, poprawiając tym samym udogodnienia budynku względem osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
c

Centra handlowe

W obecnym czasie centra handlowe poza swoją podstawową funkcją, stały się również miejscem spędzania wolnego czasu. Od takich obiektów wymaga się, aby spełniały wysokie standardy bezpieczeństwa w tym pożarowego, ponieważ na co dzień w tych budynkach przebywa bardzo dużo osób. Centra handlowe, galerie odwiedzają osoby w różnym wieku m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Aby zapewnić w 100% bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie należy pamiętać, aby zapewnić możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z budynku dla osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
d

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej to obiekty w stosunku do których wymaga się wysokiego poziomu bezpieczeństwa w tym przeciwpożarowego z uwagi na ograniczenia osób w nich przebywających. W domu pomocy Społecznej DPS przebywają osoby starsze, które często mają problemy z ruchomością tj. mają ograniczone zdolności poruszania się. W celu zapewnienia w budynku DPS wymaganego bezpieczeństwa pożarowego należy zapewnić m.in. sprawność urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic a przede wszystkim możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji: osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
d

Dworce i miejsca użyteczności publicznej

W budynkach dworców (kolejowych, autobusowych, metra, itp.) często przebywa bardzo duża liczba osób.

Od budynków dworców wymaga się, aby zapewniały wysoki poziom bezpieczeństwa w tym m.in. pożarowego. Na dworcach przebywają osoby w różnym wieku m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Aby zagwarantować w 100% bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie należy pamiętać, żeby zapewnić możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z budynku dla osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W budynkach dworców schody stanowią często jedyną drogę ewakuacyjną, która dla osób o ograniczonej zdolności poruszania stwarza ogromny problem.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
e

Eventy i wydarzenia

W eventach, wydarzeniach kulturalnych uczestniczy bardzo duża liczba osób.

Podczas eventów wymaga się, aby miejsca takich wydarzeń spełniały wymagania w zakresie m.in. bezpieczeństwa pożarowego. Na eventach znajdują się osoby w różnym wieku m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Aby zagwarantować wszystkim osobom bezpieczeństwo pożarowe należy pamiętać, żeby zapewnić m.in. możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z eventu dla osób  o ograniczonej zdolności poruszania się. W budynkach schody stanowią często jedyną drogę ewakuacyjną, która dla osób o ograniczonej zdolności poruszania stwarza ogromny problem.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
h

Hotele i pensjonaty

Hotel, pensjonat to obiekty w stosunku do których wymaga się wysokiego standardu bezpieczeństwa w tym przeciwpożarowego. W hotelu, pensjonacie często przebywają osoby w różnym wieku, rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Aby spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego należy zapewnić m.in. sprawność urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic a przede wszystkim możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji: osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
m

Muzea i wystawy

W muzeum i na wystawach (podczas wernisaży) bardzo często przebywa duża liczba zwiedzających w różnym wieku m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze jak również osoby o ograniczonej zdolności poruszania się.

Budynki muzeum muszą spełniać restrykcyjne wymagania co do przepisów związanych z bezpieczeństwem m.in. przeciwpożarowym. Aby spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego należy zapewnić  przede wszystkim możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji z budynku dla osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
h

Szpitale

Szpitale należą do grupy obiektów szczególnych, ponieważ w tych budynkach znajduje się dużo osób z różnymi ograniczeniami ruchowo-transportowymi. Z uwagi na ww. charakter obiektu od takich budynków wymaga się, aby bezpieczeństwo pożarowe było na wysokim poziomie.

Szpitale wymagają szczególnego potraktowania. W szpitalach znajdują się osoby w różnym wieku m.in. osoby starsze, młodsze, osoby o ograniczonej zdolności poruszania się oraz leżące. Należy zagwarantować wszystkim osobom w budynku możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji a przede wszystkim osobom o ograniczonej zdolności poruszania się i osobom leżącym.
W budynkach schody stanowią często jedyną drogę ewakuacyjną, która dla osób o ograniczonej zdolności poruszania stwarza ogromny problem.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej
u

Uczelnie i szkoły

Uczelnie i szkoły to budynki, w których przebywa duża liczba osób. Do tej grupy budynków należą również akademiki i bursy.

Od budynków uczelni wyższych, akademików, szkół wymaga się wysokiego poziomu bezpieczeństwa w tym przed wszystkim przeciwpożarowego z uwzględnieniem ograniczeń osób w nich przebywających. Na uczelni, w akademiku, w szkole przebywają głównie osoby młode, wśród których znajdują się osoby z problemami związanymi z ich ruchomością tj. mają ograniczone zdolności poruszania się. Aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku należy zapewnić m.in. sprawność urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic a przede wszystkim możliwość sprawnej i bezpiecznej ewakuacji osób sprawnych fizycznie oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

Uwaga: Podczas ewakuacji zabrania się korzystania z wind.

Dowiedz się więcej