Krzesło ewakuacyjne, istotny element bezpieczeństwa

2020/02/07 Aktualności

Jak dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników lub użytkowników naszych obiektów? Często inwestujemy w skomplikowane rozwiązania mające na celu wczesne wykrycie zagrożenia lub szybkie jemu przeciwdziałanie. Niestety nie zawsze się to udaje. Co, jeśli nie uda nam się powstrzymać zagrożenia i niezbędne staje się opuszczenie obiektu? Jak zapewnić bezpieczną ewakuację wszystkich osób przebywających na terenie obiektu/zakładu?

 

Jesteś przygotowany na zagrożenie?

Istnieje powszechne przekonanie, że obowiązkiem służb ratowniczych jest zapewnienie, aby wszyscy użytkownicy bezpiecznie ewakuowali się z budynku. W świadomości większości to straż pożarna odpowiedzialna jest za ewakuację podczas zagrożenia. Nie jest prawdą. Pracodawcy, usługodawcy i właściciele budynków mają prawny obowiązek zapewnienia bezpiecznej ewakuacji wszystkich osób, a w tym również o ograniczonej zdolności poruszania się, w razie wystąpienia zagrożenia.

 

Ewakuacja, a przepisy

Obecne przepisy wymagają, aby pracodawcy i usługodawcy dysponowali odpowiednimi procedurami ewakuacyjnymi. Każda osoba wchodząca do budynku musi być w stanie bezpiecznie ewakuować się z niego bez pomocy straży pożarnej. Jest to szczególnie istotne tam, gdzie jest winda i obecne są osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Świadomość tych wymagań doprowadziła do zastosowania szeregu urządzeń ewakuacyjnych, w tym krzeseł ewakuacyjnych.

 

Wyposażenie budynków

Niestety często spotykamy budynki, w których nie ma odpowiedniego wyposażenia służącego bezpieczeństwu użytkowników. W innych pomimo wyposażenia nie podejmuje się kroków w celu wypełnienia innych zobowiązań prawnych. Może brakować odpowiednio przeszkolonych operatorów lub nie ma ich wcale, a konserwacja nie zawsze jest przeprowadzana. W rezultacie organizacja/osoby odpowiedzialne znajdują się w trudnej sytuacji. Ryzykują nieprzestrzeganie przepisów i świadomie narażają życie swoje i innych. Wszystkie budynki powinny posiadać właściwe rozwiązania bezpieczeństwa. Należy przeprowadzić odpowiednie oceny ryzyka pożarowego i opracować procedury awaryjne, w tym indywidualne lub ogólne plany ewakuacji awaryjnej. Ponadto sprzęt ewakuacyjny powinien być łatwo dostępny i odpowiednio konserwowany. Co najważniejsze, powinna istnieć wystarczająca liczba odpowiednio przeszkolonego personelu do pomocy przy ewakuacji. Dopiero odpowiednie zadbanie o wszystkie wcześniej wymienione elementy skutkuje poprawą bezpieczeństwa użytkowników budynku.

 

Tekst napisany przy współpracy ze specjalistami ochrony przeciwpożarowej firmy EnSafe.One

Nie czekaj - Jesteśmy tutaj dla Ciebie!

Jeżeli posiadasz pytania, chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego wariantu dostosowanego do Twoich potrzeb - prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Zamów bezpłatny pokaz